Geotron B.V. verricht veldwerkzaamheden voor onderzoek naar ondergrondse delfstoffen zoals grind, zand en in specifieke gevallen metaalertsen. Ook het veldwerk voor onderzoek naar de waterhuishouding en mogelijkheden tot waterwinning voor drink- of proceswater en irrigatie zijn zeer regelmatig terugkerende werkzaamheden.

De veldwerkzaamheden bij exploratie onderzoek bestaan uit mechanische boringen. Bij deze veldwerktechnieken wordt informatie verzameld van de ondergrond (classificatie) en worden geroerde en ongeroerde grondmonsters genomen voor laboratoriumtesten. In-situ wordt met inzet van xrf-metingen een indicatie verkregen van de gehalten aan individuele metalen in een bodemlaag. Peilbuizen worden geplaatst om inzicht te krijgen in de stijghoogte van het grondwater, eventueel met inzet van dataloggers/divers) en doorlatendheid van de bodem middels pompproeven.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op