Geotron B.V. is de ideale partner op het gebied van watervoorziening in binnen en buitenland. Met onze verschillende boorstellingen hebben wij diverse boringen verrichten voor het plaatsen van bronnen met een maximale diameter van 280 mm en tot een diepte die, afhankelijk van de gewenste of noodzakelijke diameter van boren, varieert van enkele tientallen meters tot 150 à 200 meter.

Onze kennis en ervaring van de ondergrond wordt ingezet om middels één of meerdere bronnen te voorzien in de vraag naar water, bestemd voor drinkwater, irrigatie of andere doeleinden.

De in te zetten boormethoden voorzien in een zeer goed inzicht in de samenstelling van de bodem, waardoor tijdens het boren de meest geschikte bodemlaag die aansluit bij de vraagstelling naar water kan worden aangeboord.

Indien gewenst kan Geotron B.V tevens adviseren met betrekking tot de in te zetten pompen voor het onttrekken van het grondwater.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op