Handboringen worden uitgevoerd tot een diepte van maximaal 8 meter minus maaiveld, waarbij het vrijkomende bodemmateriaal wordt gebruikt voor het beschrijven van het bodemprofiel en de zintuiglijke beoordeling. Tevens worden handboringen zowel geotechnisch als vooral milieukundig, gebruikt voor het bemonsteren van de grond.

Geotron voert zowel handboringen uit op het land (beoordeling landbodem) en vanaf het water ter beoordeling van de waterbodem. Alle handboortechnieken zijn voorradig.

Na uitvoering van de handboring op het land kan eventueel een peilbuis in het boorgat worden geïnstalleerd.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op