Geotron B.V. is gecertificeerd voor het uitvoeren van mechanische boringen conform de BRL SIKB 2100, protocol 2101. De volgende boormethodes heeft Geotron B.V. standaard in huis:

Pulsboringen

Pulsboren is een boormethode waarbij grond door middel van een verbuisd systeem (mantelbuis) wordt opgeboord. De puls betreft een buis meter lengte variƫrend van circa 1 tot 3 meter met aan de onderkant een klep. De puls wordt door middel van een pulsmechaniek aan een kabel op- en neerwaarts bewogen. Door het pulsen raakt sediment los en verzameld zich in de puls. De puls wordt regelmatig opgetrokken en aan maaiveld geledigd in een container, verzamelbak of op de grond

Doordat er steeds meer sediment onderaan de mantelbuis wordt weggehaald, zakt de buis verder de grond in. Middels een draaitafel wordt de mantalbuis tijdens het pulsen naar beneden bewogen en na uitvoering van de boring getrokken.

Indien de wrijving op de mantelbuis te groot wordt om deze nog te kunnen bewegen kan worden vertoerd, waarbij met een kleine diameter mantelbuis tot grotere diepte kan worden geboord. Op deze wijze kunnen diepten van enkele honderden meters bereikt worden. Gangbaar zijn pulsboringen tot circa 150 meter.

De boordiameter die Geotron B.V. hanteert bedraagt 400 mm, 324 mm, 219 mm, 178 mm en kleiner.

Met een pulsboring zijn nauwkeurige beschrijvingen over diepte en laagdikten te verkrijgen. Bij pulsboringen kunnen zowel geroerde als ongeroerde monsters worden gestoken (stalen of kunststof: type Akkerman steekbus of Nordmeyer steektoestel).

(Holle) Avegaarboringen

Een avegaarboor bestaat uit een stang met een brede spiraal. Gedurende het boren wordt de grond omhoog gedraaid. Deze techniek wordt toegepast in cohesieve gronden en zanden. Deze methode is minder geschikt voor een nauwkeurige bepaling van laagdiktes. Avegaarboringen worden in regel toegepast in de onverzadigde zone en voor het doorboren van cohesieve lagen die door middel van pulsen minder snel / slecht te doorboren zijn.

Bij holle avegaarboringen is de stang, waaromheen de spiraal is gemonteerd, hol. De buis geeft mogelijkheden tot het steken van ongeroerde monsters. De holle avegaar verdringt en vermengt de grond, waardoor alleen een goede indruk van de opbouw kan worden verkregen bij continue steekmonsterneming onder de holle buis.

Door de holle avegaar aan de onderzijde met een verloren punt tijdens boren af te dichten kan een peilbuis (tot 63 mm) worden geplaatst. De verloren punt blijft na de boring op diepte aanwezig.

De boordiameter die Geotron B.V. hanteert bedraagt 220 mm en kleiner. De maximale boordiepte is afhankelijk van de diameter en bedraagt circa 25 meter.

Kernboringen

De kernboor is een roterend systeem met een kernvangbuis waar de kern wordt opgevangen. Kernboringen worden vooral toegepast in harde formaties met continue monstername. Deze techniek is geschikt tot zeer grote dieptes. Dieptes en laagdikten zijn zeer nauwkeurig te bepalen. Geotron voert kernboringen uit op het land, maar ook onder water.

Direct Push / Slagboren

Bij direct-push/slagboren wordt de boorstang in de grond gebracht, waarbij de grond wordt verdrongen. Er wordt gebruik gemaakt van een slaghamer (down the hole hammer) waarbij enkele slagen per minuut worden gehaald. Bij enkele technieken wordt hoogfrequent geslagen. Met een pneumatisch mechanisme worden enkele slagen per seconde gehaald. Diepte en laagdikte kunnen worden bepaald mits er gebruik wordt gemaakt van continue monstername met inzet van liners.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op