Geotron B.V. beschikt over diverse boorstellingen waarmee voor het monitoren van grondwatersaneringen peilbuizen kunnen worden geplaatst.

Voor het onttrekken van grondwater kan Geotron B.V, tot een diameter van circa 250 mm deepwellbronnen plaatsen.

Geotron beschikt over een Geoprobe waarmee snel een effectief bodeminjecties kunnen plaatsvinden van onder andere melasse, chemicalien, etc.

De werknemers van Geotron B.V. zijn bekend met het werken in of met verontreinigd grond of grondwater. Indien noodzakelijk worden de noodzakelijke PBM vanuit Geotron B.V. aangeleverd en zijn tijdens uitvoering op het werk aanwezig en direct beschikbaar. Voor de monitoring van eventueel vrijkomende schadelijke of brandbare stoffen beschikt Geotron over PID-meters, explosiemeters, etc. om gedurende de uitvoering de werk- en uitvoeringsomstandigheden te monitoren.

Geotron B.V. is, mede door de interne kennis van de ondergrond en ruime ervaring van de medewerkers bij de uitvoering van saneringen de ideale gesprekspartner voor saneringen volgens BRL-SIKB 7000, protocol 7001 en 7002.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op