Onderzoek Landbodem

Geotron B.V. kan voor het bemonsteren en beoordelen van het bodemprofiel van de landbodem alle voorkomende veldwerkzaamheden verrichten.

Bij de monsterneming worden diverse handboortechnieken toegepast, variërend van de Edelmanboor tot Zuigerboor. Middels de handboortechnieken kan tot circa 8 en in enkele situaties tot 10 meter diepte worden geboord.

Voor boringen tot grote diepte kan een kleine of grote boorstelling worden gemobiliseerd. Door het toepassen van verschillende mechanische boortechnieken kan zowel door sedimenten als hard gesteente worden geboord.

Boringen kunnen worden voorzien van een peilbuis. Daarnaast kan Geotron B.V. het grondwater bemonsteren waarbij de zuurgraad, geleidbaarheid en troebelheid, met inzet van een doorstroomcel, van het grondwatermonster worden vastgelegd.

De bij het onderzoek verkregen monsters worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld of desgewenst direct naar een laboratorium verzonden. de boorgegevens worden beschikbaar gesteld op papier en/of als digitaal uitwisselingsbestand.

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek is Geotron B.V. gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000, protocol 2001 en protocol 2002. Voor mechanische boringen is Geotron B.V. gecertificeerd conform BRL SIKB 2100, protocol 2101.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op