Geotron B.V. kan voor het bemonsteren en beoordelen van het bodemprofiel van de waterbodem alle voorkomende veldwerkzaamheden verrichten.

Bij de monsterneming worden diverse handboortechnieken toegepast, variërend van de Van Veenhapper tot Zuigerboor. Middels de handboortechnieken kan tot maximaal 2 meter onder de waterbodem worden gestoken.

Voor het bemonsteren van de waterbodem in dieper water beschikt Geotron B.V, over diverse vibrocore-sets, waarbij eventueel ook PVC-liners kunnen worden gestoken. De vibrocore kan worden ingezet voor boringen vanaf een diepte van 0,5 tot circa 6 m-waterbodem.

Voor boringen tot grote diepte in de waterbodem kan een (eigen) ponton worden gemobiliseerd en kan met een kleine of grote boorstelling tot grote diepte de bodem in kaart worden gebracht . Door het toepassen van verschillende mechanische boortechnieken kan vanaf het water zowel door sedimenten als hard gesteente worden geboord.

De bij het onderzoek verkregen monsters worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld of desgewenst direct naar een laboratorium verzonden. de boorgegevens worden beschikbaar gesteld op papier en/of als digitaal uitwisselingsbestand.

Voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek is Geotron B.V. gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000, protocol 2003. Voor mechanische boringen is Geotron B.V. gecertificeerd conform BRL SIKB 2100, protocol 2101.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op