• Chili

  Geotron Chile installeert nabij Antofagasta Chile een Tsunami warning system.

  In totaal moeten er langs de Chileense kust 1000 warning systeempunten worden geïnstalleerd.

 • Julianakanaal

  Research soil and groundwater on and near the Julianakanaal in the Netherlands

  2013: between May and September

  Geotron and Inpijn-Blokpoel perform a soil and groundwater investigation in the area of Elsloo around the Julianakanaal. The contract was awarded by De Vries en van der Wiel.

  The scope of the research includes performing various CPT from the water and on land. Several drilling will be carried out in which samples are taken from the different soil layers. The boreholes will also be used for installation of wells.

  The hydraulic head of groundwater will be logged during a period of nine months by using Divers. The permeability of separating layers will be determined by Falling Head tests.

  The results of the borings, CPT and various field tests provide the basis for a regional groundwatermodel and the implementation of a magnificent project.

  The work forms part of the Julianakanaal Expansion project.

  The Julianakanaal is a major shipping route between Limmel (Maastricht) and Maasbracht. By broadening and deepening of the channel, in the future larger barges (190 meters long and 14 meters wide) can sailing on this route. The Julianakanaal is a major supply route to and between the industrial areas in Belgium, Germany and Netherlands.

 • Utrecht

  Installation of observation wells for Monitoring groundwater

  Over a period of eighteen months Geotron installed motoring wells at more than 200 locations in the city of Utrecht. Client for this enormous work is the local authority of the city of Utrecht.

  The observation wells are installed as part of the project "Biowasmachine Utrecht" This project is the Dutch contribution to the European project CityChlor. CityChlor wants an integrated area-based approach to Improve the quality of soil and groundwater. Nine organizations in four countries (Belgium, France, Germany and Netherlands) hereinbody have collaborated on this approach.

  The monitoring wells are placed to a depth of up to 120 meters. In each drilling multiple monitoring wells (4) are installed at different depths. A small sum yields a result of over 11.5 km of drilling and 26.5 km of monitoring well material.

  During implementation is in close consultation with the local authority of the city of Utrecht the position of the drillings and the depth of the wells determined.

  Geotron BV is specialized in placing monitoring wells in various soil types. Our drilling equipment is used for geotechnical and environmental issues.

 • Lent

  Bochtverruiming Lent

  Als onderdeel van de voorbereiding voor het project Ruimte voor de Rivier, bochtverruiming Lent zijn door Geotron B.V. diverse boringen in het uiterwaardengebied van de Waal verricht.

  Het exploratieonderzoek had tot doel ter plaatse van de toekomstige nevengeul de bodemsamenstelling in kaart te brengen. Bij het onderzoek zijn boringen verricht tot de voorgenomen ontwerpdiepte en zijn diverse geroerde en ongeroerde monsters verzameld voor geotechnisch onderzoek. Deze monsters zijn benut voor het vaststellen van de korrelverdeling, erosieklasse of andere laboratoriumtesten die noodzakelijk zijn om de toekomstige ontgraving nauwkeuring te kunnen vormgeven.

  Het project, gericht op het beter laten doorstromen van de Waal ter hoogte van Nijmegen door het geven van extra stroomgebied aan de rivier, wordt door aannemerscombinatie I-Lent (Dura Vermeer / Ploegam) uitgevoerd. K3Delta neemt alle vrijkomende grondstromen in zoals zand en grind, klei en bovengrond. Zand, grind en keramische klei wordt gewonnen en wordt afgevoerd naar de afnemers. De bovengrond wordt gebruikt om nieuwe natuur te ontwikkelen in de naastgelegen diepe plas in de Bemmelse Waard. Het project is in januari 2013 gestart.

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op